Afbeelding
Archieffoto: Koen Suyk

Lang wachten op huurwoning

lokaal

NIJKERK Wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, moet nog altijd rekening houden met een wachttijd van vijfeneenhalf jaar. Dat maakt dat het college afspraken heeft gemaakt met onder meer de Woningstichting Nijkerk en de woningstichting De Alliantie met als doel te komen tot de bouw van voldoende huurwoningen.

Wijnand Kooijmans

Het gaat vooral om het vergroten van het aantal sociale huurwoningen voor lage inkomens. Op dit moment zijn er 3.128 woningen aanwezig waarbij is berekend dat er in relatie tot de theoretische behoefte in 2020 er een tekort is van tussen de 174 en 522 woningen. In de afspraken wordt ervan uit gegaan dat in 2019 een regulier aantal statushouders een woning krijgt aangeboden. Verwacht wordt het gaat om zestig statushouders in totaal, een zelfde aantal als in 2018.

[MATCH] Opdracht voor de verenigingen is ook de doorstroming te bevorderen om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren. Ingezet moet ook worden op het op een aanvaardbaar peil houden van het scheef wonen. Het gaat dan om mensen die gezien hun inkomen in een te goedkope huurwoning wonen.

Ingezet wordt op het vergroten van de beschikbaarheid van woningen in het middenhuursegment en het stimuleren en verleiden van ouderen om naar een passende woning te verhuizen. Met de provincie is afgesproken dat Nijkerk in tien jaar tweeduizend woningen mag bouwen. Het gaat dan om tweehonderd woningen per jaar. Het streven is hiervan 35 procent sociaal te bouwen. De optelsom van sociale huur- en goedkope koopwoningen tot een bedrag van 200.000 euro.

[AFSPRAKEN] Bij het maken van de afspraken is er rekening mee gehouden dat de Woningstichting Nijkerk verplicht is tot een andere wijze van waardering van de bij hen in bezit zijnde woningen. Dat maakt dat voor de WSN een aanzienlijke beperking dreigt als het gaat om de mogelijkheden te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw.

Dat maakt dat er rekening mee wordt gehouden dat partijen de eerste twee maanden van 2019 opnieuw met elkaar om tafel moeten om de gevolgen van deze wijzigingen te bespreken. Ook wordt er ernstig rekening mee gehouden dat ambities na 2019 in gevaar komen, zoals het investeren in nieuwbouw en duurzaamheid. Volgens het college verdient daarnaast het tijdig vrijkomen van voldoende locaties voor de bouw van sociale huurwoningen de nodige aandacht. Mede omdat er steeds meer gebiedsontwikkelingen zijn waar niet de gemeente maar particulieren initiatiefnemer zijn.

[DOORSTROMING] Voor de doorstroming van ouderen heeft de WSN Toekomst Ready Wonen waarbij ouderen met voorrang en behoud van de huurprijs kunnen verhuizen. De Alliantie zet 'Mijn Woonmatch' voort in 2019. Ouderen die willen verhuizen worden persoonlijk begeleid naar een passende woning. Ouderen die willen verhuizen krijgen voorrang voor een passende sociale huurwoning in de gemeente Nijkerk. In 2019 wordt een nieuwe woonvisie opgesteld door de gemeente.

advertentie