Het huidige scoutinggebouw maakt plaats voor woningbouw
Het huidige scoutinggebouw maakt plaats voor woningbouw Wijnand Kooijmans

Scoutinggebouw maakt mogelijk plaats voor woningbouw

lokaal

NIJKERK De huidige scouting locatie aan de Nautenaseweg in Nijkerk wordt in de toekomst ingevuld met woningbouw. Dit naar aanleiding van het aankomende vertrek van de beide scoutingverenigingen Roncalli en Killiaen van Rensselaer, die naar hun gezamenlijke nieuwe onderkomen aan de westkant van het gebied Doornsteeg gaan verhuizen.

Wijnand Kooijmans

Dat is althans het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de Nijkerkse gemeenteraad. Op de grond ligt nu een maatschappelijke bestemming. Beleidslijn van de gemeente is niet meer maatschappelijk te bestemmen, of kortweg gezegd: niet investeren in stenen maar in voorzieningen. Kort onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat er geen potentiële kandidaten zijn als het gaat om het opnieuw maatschappelijk invullen van het terrein.

Verder streeft Nijkerk naar bouwen op inbreidingslocaties en niet in nog te ontwikkelen gebieden. Stedenbouwkundig past deze plek, zo vindt het college, erg goed om als woningbouwlocatie te ontwikkelen. Woningbouw is bovendien financieel interessant voor de gemeente.

[RUIMTE] Gekozen wordt voor de bouw van een aantal grondgebonden woningen. Ook is er ruimte voor een complex met ongeveer vier appartementen. Op grond van de woonvisie 2015 zouden deze appartementen vooral voor ouderen kunnen worden bestemd.

Hierbij heeft het college ook gekeken naar de evaluatie van de eerste fase van Doornsteeg. Hieruit blijkt dat de appartementen opmerkelijk vaak zijn verkocht aan ouders van kinderen die een eengezinswoning kochten. Hieruit blijkt dat er een groep ouderen is die wonen in de nabijheid van familie waardevoller vindt dan wonen in de nabijheid van voorzieningen.

[ZORGVRAAG] Dat maakt dat het college op het terrein aan de Nautenaseweg denkt aan appartementen voor ouderen, zelfstandig wonend of aangepast vanwege een zorgvraag. Nu of in de toekomst, gelijkvloers en levensloopbestendig. Eventueel kan er dan een extra ruimte worden gebouwd waarin nachthulp kan blijven slapen om mensen in staat te stellen langer thuis te wonen.

Omdat het om maar een klein aantal woningen gaat dat hier kan worden gebouwd, wordt afgezien van sociale huurwoningen. Dit is mogelijk in het kader van de prestatieafspraken welke zijn gemaakt tussen de Woningstichting Nijkerk, huurdersorganisatie en gemeente. Wel moet de gemeente in de toekomst drie extra sociale huurwoningen elders bouwen. Deze worden opgenomen in de derde fase van het plan Doornsteeg.

[ONTSLUITING] Gekozen wordt de woningen niet te ontsluiten via de Holkerweg maar vanuit de Beekhoven. Hieraan ligt de verkeersveiligheid ten grondslag. De woningen worden gasloos gebouwd en volgens de eisen van Bijna Energie Neutraal Bouwen (BENG). De kwaliteit van het gebied wil het college behouden, inclusief de watergangen. Verwacht wordt dat de gemeente uiteindelijk een positief resultaat boekt van rond de 340.000 euro.

De verwachting is dat de beide scoutingverenigingen na de zomer van 2019 kunnen vertrekken naar hun nieuwe onderkomen. Dat voldoet aan de meest haalbare duurzaamheidsdoelen.

advertentie