Afbeelding
Google Streetview

Opslag containers Van de Heg verplaatst

lokaal

NIJKERKERVEEN Containers worden bij ijzer- en metaalhandel Van de Heg & Zoon in de toekomst niet meer aan de voorzijde maar aan de achterzijde van het terrein aan de Schoolstraat in Nijkerkerveen opgeslagen.

Wijnand Kooijmans

Het liefst ziet het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders het bedrijf verhuizen naar een locatie op een bedrijventerrein. De verwachting is dat daarvan voorlopig echter geen sprake is. Op de huidige locatie heeft het bedrijf bestaande rechten die moeten worden gerespecteerd.

[VERGUNNING] In 2015 is geconstateerd dat de firma Van de Heg de uitbreiding aan de achterzijde al heeft gerealiseerd zonder de benodigde vergunning. Daarna zijn door de gemeente diverse gesprekken gevoerd met het bedrijf om te zien of legalisatie mogelijk is. Vooral omdat de opslag van containers aan de voorzijde van het pand door het college ongewenst wordt gevonden.

[BODEMVERONTREINIGING] Op grond van enkele onderzoeken blijkt legalisatie nu in principe mogelijk. Op de locatie achter het bedrijf is sprake van een ernstige bodemverontreiniging. Hier was in het verleden een vuilstortplaats. Er wordt, zo zegt het college, op dit moment echter geen aanleiding gezien maatregelen te nemen. Indien de locatie wordt afgegraven moet hiervoor toestemming van de provincie Gelderland worden gevraagd.

[UITSPRAAK] Het college zegt geen uitspraak te doen over het al dan niet legaliseren van de bodemverontreiniging. De consequenties voor de verontreiniging op de plannen zijn niet duidelijk en dat maakt dat het college wel een voorbehoud maakt op dit punt als het gaat om de uitvoering van de plannen.

[OPSLAG] Door het college wordt tevens gesteld dat er geen zware bedrijfsmatige activiteiten kunnen plaatsvinden aan de achterzijde van het perceel. Er mag uitsluitend opslag van containers plaatsvinden. Ook moet een scheiding op het terrein worden aangebracht tussen de opslag van de containers en het deel waarop zware bedrijfsmatige activiteiten mogen plaatsvinden.

[SANERING] Tevens wordt sanering van een deel van de aanwezige verharding gewenst gevonden en moet het geheel landschappelijk worden ingepast. Ook worden door het college nog vraagtekens gezet bij de noodzaal in de nachtelijke periode vrachtwagens te laten tijden. De bedrijfsmatige activiteiten mogen niet worden uitgebreid. Eventuele planschade komt voor rekening van het bedrijf.

Voor wethouder Oosterwijk speelt mee dat door de legalisering aan ruimtelijke kwaliteit wordt gewonnen. 

advertentie