Afbeelding
Lex van Lieshout / ANP

Zorg zwaartepunt in 2019 bij uitvoeringsprogramma

lokaal

NIJKERK Preventie moet het beroep op (zwaardere) zorg in de toekomst voorkomen, kinderen moeten zo snel mogelijk toegang krijgen tot de jeugdzorg en iedereen met een bijstandsuitkering leiden richting betaald werk, vrijwilligerswerk of een dagbesteding.

Wijnand Kooijmans

Dat zijn de drie thema's waarin het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders komend jaar de focus legt in het uitvoeringsprogramma. Hierbij wordt ingezet op een intensieve samenwerking met de samenleving, zoals deze met Samen aan Zet op gang is gebracht.

[KEUZES] Bij het vaststelling van de begroting zijn, zo zegt wethouder Harke Dijksterhuis, al een aantal keuzes gemaakt. Het gaat dan onder meer om de aanpak van ondermijning. Aan de samenleving is daarnaast gevraagd wat men belangrijk vond. Aan de hand daarvan zijn de drie punten gekozen waarop de focus wordt gelegd. Ook bij de uitvoering wordt de samenleving nauw betrokken.

Voor de uitvoering van de plannen is ruim 750.000 euro beschikbaar. Voor 2020 staat een aanzienlijk lager bedrag begroot van net boven de 80.000 euro. Volgens wethouder Wim Oosterwijk is het uitvoeringsprogramma een levend document. Dat betekent dat in 2019 wordt bekeken waarop in het jaar daarna de focus moet worden gelegd. Aan de hand daarvan kan het beschikbare bedrag worden aangepast.

[VEILIGHEID] Veiligheid wordt voor de toekomst ook als belangrijk punt gezien. Wat dat betreft is burgemeester Gerard Renkema blij dat het aantal wijkagenten op peil is. "We hebben nu betere contacten met de politie en met hen ook goede afspraken gemaakt. De zichtbaarheid van de agenten gaat omhoog. Ik heb ook de indruk dat voldaan wordt aan de norm dat wijkagenten tachtig procent van hun tijd beschikbaar zijn voor het werk in hun wijk."

In het uitvoeringsprogramma zijn ook zaken opgenomen waaraan al wordt gewerkt. Daarmee wil het college de voortgang verzekeren en daarin ook de regie nemen. Als voorbeeld kan het gebied Hulckesteijn worden genoemd. Inzet is hier betrokken partijen bij elkaar te brengen en te zien hoe het gebied, naast de al bestaande plannen, nog verder kan worden verbeterd. Gedacht kan dan worden aan een goed strand en zwemwater.

[BETER] Het uitvoeringsprogramma is ook bedoeld op zaken beter te doen verlopen. Wethouder Nadya Aboyaakoub wijst op de aanpak van laaggeletterdheid waarin, volgens haar, best nog stappen zijn te maken. Gedacht kan onder meer worden aan aansluiting bij provinciale campagnes.

Niet alles staat overigens in het uitvoeringsprogramma. Zo is het onderzoek naar een eventueel aan te leggen carpoolplaats een beetje in de verdrukking geraakt en moet het weer even worden opgepoetst volgens wethouder Oosterwijk.

[LUXOOL] De aanpak van het gebied Luxool is bewust buiten het uitvoeringsprogramma gehouden, zo zegt Oosterwijk. Dit in afwachting van het vaststellen van de omgevingsvisie. Bij de uitwerking, zoals het eventueel verplaatsen van de sportvelden, wordt de samenleving ook betrokken, zo verzekerd hij.

advertentie