Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe

Boeren en waterschap houden samen water vast

lokaal

NIJKERK Waterschap Vallei en Veluwe gaat samen met boeren en terreinbeheerders de komende weken aan de slag met een actieplan om het water in sloten zoveel mogelijk vast te houden. Hoe meer water er in het gebied blijft, hoe beter voor het komende groeiseizoen, is de gedachte.

Dat meldt het waterschap, dat begin deze maand dit beleid besprak tijdens bijeenkomsten in Barneveld, Baarn en Twello. De maatregel is een direct effect op de zeer droge zomer, die ertoe heeft geleid dat de grondwaterstanden in deze regio nog steeds veel te laag zijn. De enkele regenbuien van de laatste tijd hebben het probleem nog lang niet verholpen, stelt het waterschap. Vooral in gebieden met zandgrond is de waterstand nog erg laag. Door het water dat er is zo lang mogelijk vast te houden, wordt voorkomen dat de bodem verder uitdroogt.

Tijdens de bijeenkomsten zijn de locaties geïnventariseerd waar het water het best vastgehouden zou moeten worden. Daar waar dit nodig is, kunnen particuliere grondeigenaren stuwen verhogen met houten schotbalken, een extra stuw plaatsen of duikers afsluiten om het water tegen te houden. ,,We staan nadrukkelijk achter deze maatregelen. Eigenaren moeten deze maatregelen ook goed met elkaar afstemmen'', aldus het waterschap.

Het waterschap stelt boeren en landeigenaren gratis materialen ter beschikking om het water in de sloten vast te houden. Aanvragen kunnen worden ingediend via mailadres servicedesk@vallei-veluwe.nl. De materialen kunnen worden opgehaald bij de steunpunten van het waterschap.

advertentie