Afbeelding
Lex van Lieshout

Waarborg rechten bedrijven bij nieuwe woningen Nijkerkerveen

30 september 2018 om 07:34 lokaal

NIJKERK Er mag verder worden gewerkt aan de plannen voor de bouw van veertig woningen in Nijkerkerveen. Maar wel gaat wethouder Wim Oosterwijk bekijken of de bestaande rechten van bedrijven in het definitieve bestemmingsplan beter kunnen worden gewaarborgd.

Wijnand Kooijmans

De wethouder komt daarmee tegemoet aan vragen van enkele raadsfracties. Hij gaat ook bekijken of duurzaamheid hoger in het vaandel kan komen te staan bij de uitwerking van de plannen. Zeker is wel dat er gasloos wordt gebouwd. Maar vooral PRO21 en CU/SGP dringen aan op meer duurzaamheid.

Niels Staal (VVD) zegt dat met de bouw van de woningen wordt voldaan aan een behoefte. Hij herinnerde aan een eerdere toezegging van de wethouder dat de milieucirkels van bestaande bedrijven worden gerespecteerd zoals dat ook wettelijk is verplicht. Staal vindt dat de belangen van de ondernemers prioriteit moeten krijgen om problemen voor hen te voorkomen.

PRATEN Bij een eerdere behandeling werd door de raad een motie aangenomen waarbij het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen eerst met de ondernemers in het gebied te gaan praten voor aan de verdere uitwerking van de plannen werd gewerkt. Dat bleef, zo kwam het college er later achter, achterwege. Waarmee volgens Ries van Elteren (De Lokale Partij) de motie niet is uitgevoerd.

Ook betreurt hij het dat niet alle stukken vooraf aan de commissieleden waren overhandigd. Het afzien van het fietspad via de Talmastraat naar het centrum van Nijkerkerveen kan op begrip van zijn partij rekenen. Daartoe is besloten om fietsverkeer niet in conflict te laten komen met het vrachtverkeer op deze weg. Van Elteren had graag de wens verkeer te laten rijden via de Buntwal onderzocht gezien.

GEVOEL Ciska van Drie (CDA) zegt lange tijd geen goed gevoel te hebben gehad bij het plan omdat woningen bij een bedrijventerrein problemen kan opleveren. Maar inmiddels heeft ze meer begrip gekregen voor het plan. Dat verkeer op de Van Dijkhuizenstraat voorrang krijgt op verkeer vanaf de Talmastraat vindt ze een goede zaak. De wethouder kreeg van haar de uitnodiging een fietstochtje te maken met koek na afloop om enkele zaken te bekijken.

Hilbrand Rozema (ChristenUnie/SGP) spreekt van een goed plan, al is de motie van de raad dan niet naar behoren uitgevoerd. Dat afgezien wordt van een ontsluiting naar de Buntwal vindt hij een goede zaak omdat vrachtverkeer in een woonwijk niet is gewenst. Hij vindt wel dat gekeken moet worden of het plan ook ongeschonden komt door een eventuele procedure bij de Raad van State, gezien bezwaren van enkele ondernemers.

HANDHAVING Het college wil in het oostelijk deel van de Talmastraat gaan optreden tegen geparkeerd staande containers. Op het zuidelijk deel van de weg wordt de huidige parkeerstrook omgezet naar 'verboden te parkeren.' In overleg met de politie komen er meer snelheidscontroles en wordt rondrijden op de Talmastraat mogelijk gemaakt. De weg wordt bovendien breder.

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie