Afbeelding
BDUmedia

Column: Klein leed

Column Column

Verwachtingen managen. In kantoortermen is dat de functie van de wachtlampjes bij een verkeerslicht (voor fietsers). Of eigenlijk, dat moet het zijn. Maar de wachtlampjes op het kruispunt van de Frieswijkstraat/Amersfoortseweg met de Van Middachtenstraat/Barneveldseweg doen momenteel een shitty job. Klein leed, dat weet ik. Toch schrijf ik erover omdat ik zeker weet dat meer mensen zich eraan ergeren.

Wat is het geval? Je kent het vast wel: zo’n cirkel kleine lampjes rondom het woord ‘wacht’ bij een verkeerslicht voor voetgangers en/of fietsers. Lampjes die bij rood nog allemaal aan staan en één voor één uit gaan naarmate het moment waarop het licht op groen springt dichterbij komt. Dat werkt goed als het tempo waarin dat gebeurt gelijkmatig is, zodat je als fietser redelijk in kunt schatten hoe lang je nog staat te wachten. Maar op de bewuste kruising is de gelijkmatigheid in het teruglooptempo ver te zoeken. Dit is wat er de laatste tijd (te) vaak gebeurt: in razend tempo gaan 28 van de 30 lampjes uit. Je brein ‘ziet’ het verkeerslicht al op groen springen en zet je in beweging, maar dan komt het bedrieglijke… die laatste twee lampjes blijven nog – ik heb dit niet geklokt – tientallen seconden branden voordat het licht daadwerkelijk groen kleurt. Ik heb zien gebeuren dat fietsers zich halverwege (want: al gegaan) stomverbaasd afvragen hoe het kan dat de auto’s die hun pad kruisen ineens óók gaan rijden?! Echt mis heb ik het (nog) niet zien gaan, maar irritant is het sowieso.

En als ik dan toch de aandacht vestig op deze kruising, echt handig ingericht op elkaar kruisende fietspaden is het ook niet. Staat zo’n lange stoet fietsers collectief te zuchten over falende wachtlampjes, komen de fietsers aan de overkant ineens in beweging om - eenmaal overgestoken - de wachtersfile te moeten doorkruisen of omzeilen. Hoewel ik niet weet hoe, denk ik dat dat beter kan. Maar goed, eerst maar iets doen aan die wachtlampjes. Want een verwachtingenmanager die de verwachtingen niet goed managet, krijgt in kantoortermen “een goed gesprek” dat leidt tot verbetering of ontslag (in goed overleg). 

Ja, natuurlijk, deze hele hick-up valt in het niet bij echte problemen, maar tegelijkertijd is het een put die we kúnnen dempen voor er een kalf kopje onder gaat of verdrinkt. Leest er iemand mee die hier iets aan kan doen? Go for it! Namens fietsend Nijkerk: heel hartelijk bedankt!

Door Nelleke den Besten

advertentie
advertentie