Afbeelding
Fabian Boot

Huis van de Stad 4

Lokaal/Column

Dit is alweer mijn vierde column over het Huis van de Stad en voorlopig de laatste. De kogel is door het gemeentehuis, wethouder Wim Oosterwijk gaf zoals beloofd het commando 'Vuren!' op donderdag 4 juli om het collegebesluit omtrent de locatie Rabobank als serieuze optie te onderzoeken in plaats van nieuwbouw aan de havenkom. Om 11.21 uur, ruim vier uur voor de raadsvergadering over de 'Voorjaarsnota', ontvingen de raad en pers een brief inzake 'Start onderhandelingen aankoop pand Rabobank'.

Als ik de brief lees, ontkom ik niet aan de indruk dat er op twee gedachten wordt gehinkt, die van de Rabobank en nieuwbouw aan de havenkom. Ook wil de Rabobank op korte termijn duidelijkheid hebben over haar positie. 'We hebben de opties om het stadhuis onder te brengen in een Huis van de Stad aan de Havenkom of (al dan niet tijdelijk) in het genoemde pand van de Rabobank zorgvuldig met elkaar afgewogen.' Die opties zijn de ambities voor de binnenstad én het gebouw, de kosten en risico's, de planning en duurzaamheid. Verder schrijft het college: 'Het college heeft besloten de onderhandelingen te starten en een eerste bod uit te brengen. Doorslaggevend is het feit dat het Rabopand eerder kan worden betrokken.'

'Het traject om te komen tot bouw aan de Havenkom duurt langer dan oorspronkelijk verwacht. De ambitie voor de Havenkom blijft echter onveranderd. Het college blijft streven naar een ontwikkeling van de Havenkom. Mochten wij in de gelegenheid komen de locatie Rabobank te betrekken, dan kunnen wij ook snel starten met de eerste fase van deze ontwikkeling. In het najaar staat besluitvorming in de raad gepland.'

CDA-fractievoorzitter Joop van Ruler reageert tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota: ,,Een pand dat voordeliger lijkt te zijn dan nieuwbouw en wat ons betref een beter alternatief...en dan niet als tijdelijke oplossing. Om nu na een aantal jaren opnieuw te verkassen lijkt ons een heel slecht idee. Dus pak die kans." Tot slot heb ik VVD-raadslid Niels Staal gebeld, zijn reactie verrast me, maar is wel duidelijk: ,,Heel verstandig, je moet hier pragmatisch mee omgaan, wat kost het en wat levert het op. Je moet het afwegen tegen nieuwbouw en nuchter naar kijken en misschien wel eieren voor je geld kiezen."

In het najaar besluit de raad. Tot dan. Ik zet in op de Rabobank en u?

Theo Zuurman

advertentie