De vaart naar het gemaal in Eemnes
De vaart naar het gemaal in Eemnes Dirk van de Veen

Natuur en landschap beter beschermen

Lokaal/Activiteiten Deel je nieuws

De Vereniging Eemland300 organiseert een digitale informatieavond over natuur en
landschap, donderdagavond 4 maart 19.30-21.30 uur.
We hebben reeds twee dialoogavonden achter de rug over energie, nu willen we een breder
onderwerp op de agenda zetten:
- Hoe kunnen we natuur en landschap beter beschermen?
- Hoe passen de Omgevingsvisies daarin?
- Hoe kunnen we als burgers het beleid beïnvloeden?
- Hoe kunnen we ons inzetten voor natuur en landschap?
We hebben drie aanleidingen voor deze bijeenkomst.
1. De provincie Utrecht is van plan om op 10 maart 2021 de Provinciale Omgevingsvisie
en Omgevingsverordening vast te stellen. Hierin wordt erg veel geregeld voor het
landelijk gebied in de provincie.
2. De Regio Amersfoort werkt aan een ‘Ontwikkelbeeld 2030-2040’, waarin
hoogstwaarschijnlijk locaties voor nieuwe woningen, windmolens en zonnevelden in
de regio worden aangewezen.
3. Intussen zijn ook de regio gemeenten bezig om voor hun eigen grondgebied
Omgevingsvisies op te stellen.
Al deze plannen komen aan bod tijdens de informatiebijeenkomst van 4 maart 2021.
We hebben drie inleiders gevonden die informatie geven over de overheidsplannen in de
regio Eemland.
Jeannine van Bree werkt bij Natuur en Milieu Utrecht. Zij heeft namens allerlei natuur- en
milieuorganisaties een uitvoerige zienswijze ingediend op de provinciale Omgevingsvisie.
Deze avond deelt zij haar kritiek met ons op het provinciale beleid voor de Eempolders.
Claudia van Holsteijn werkt als beleidsmedewerker bij Natuurmonumenten. Zij discussieert
vanuit Natuurmonumenten mee over het Ontwikkelbeeld van de Regio Amersfoort en zij
geeft haar ideeën over een betere bescherming van natuur en landschap in de Eempolders.
Miranda Hoeksema is ecoloog. Zij vertelt hoe burgers zich kunnen inzetten voor natuur en
landschap, door in hun eigen gemeente mee te praten over de Omgevingsvisie en door het
melden van klachten en overtredingen bij Omgevingsdiensten.
De Vereniging Eemland300 organiseert deze digitale informatiebijeenkomst.
Opgave via email: communicatie@eemland300.nl onder vermelding van ‘natuur en
landschap’.
Op 3 maart zullen wij degenen die zich hebben aangemeld, een link sturen voor de toegang
tot deze informatieavond over de bescherming van natuur en landschap.

advertentie
advertentie