Lezing over onbekend natuurgebied De Leemputten

Activiteiten

NIJKERK - Op donderdagavond 20 maart is natuurfotograaf Arie Vermeer uitgenodigd bij Groei & Bloei Nijkerk / Hoevelaken om te komen vertellen over een bijzonder natuurgebied bij Ermelo. De lezing begint om 19.45 uur in het Groenhorst College aan de Luxoolseweg 1 in Nijkerk. Van niet-leden van Groei & Bloei die komen, wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Het niet openbaar toegankelijke terrein De Leemputten ligt ingeklemd tussen het landgoed Staverden en de N302, die Harderwijk verbindt met de A1. In 1974 werd het 33 hectare grote terrein aangewezen als beschermd natuurmonument. Al vanaf de 18de eeuw tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werd hier op de heide, op de overgang van het hooggelegen Speulder- en Sprielderbos naar het dal van de Hierdense beek, leem gewonnen. Onder meer om steentjes van te bakken, later vooral om wegen te verstevigen.

Natuurgebied De Leemputten heeft zijn status als natuurmonument hoofdzakelijk te danken aan de natuurwaarden, de bijzondere fauna en vooral flora waaronder diverse "Rode Lijst"- soorten. De gewonnen leem werd naast de put uitgespreid om te ontwateren en werd daarna afgevoerd. Op de zogeheten leemmorsplaatsen bleef een laagje vrij kalkrijke leem van een paar centimeter achter. Daarop ontwikkelde zich een bijzondere vegetatie met bijvoorbeeld parnassia, welriekende nachtorchis, vlozegge, blonde zegge, heidekartelblad en geelhartje. Ook komen diverse soorten amfibieën, reptielen en insecten voor zoals de kamsalamander, rugstreeppad, hazelworm en levendbarende hagedis. Een excursie naar dit gebied wordt voor belangstellenden alsnog georganiseerd.

advertentie