Bijbelstudie door Frank Ouweneel

Activiteiten

Vrijdag 28 februari is er weer de maandelijkse Bijbelstudie door Frank Ouweneel.

Met behulp van een beamer worden teksten geprojecteerd en wordt de diepere betekenis van Bijbelse onderwerpen uitgelegd.

Het volgende onderwerp zal worden behandeld: Schaduwbeelden van Jezus Christus in de Oud-testamentische offers.

Aanvang: 19.30 uur

De toegang is vrij. Iedereen is welkom.

advertentie