Comorbiditeit bij Longpunt

Activiteiten

Een verrassend onderwerp bij het 2e Longpunt dit jaar op woensdagmiddag 19 februari a.s. in de Dageraitzaal in ziekenhuis St Jansdal van Harderwijk van twee tot vier uur. Comorbiditeit betekent naast een longziekte het gelijktijdig hebben van twee of meer andere aandoeningen. Hiermee krijgen longpatiënten vaak te maken met alle gevolgen van dien. De werkgroep Noordwest-Veluwe van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) nodigt een (huis-)arts uit om hierover te vertellen. Voorkomen is beter dan genezen. Longverpleegkundige Margreet Mulder (Icare) leidt de vragen uit de zaal naar de juiste plek. Met de discussies onder de aanwezige patiënten bevordert men de zelfredzaamheid, een grondpeiler onder het Longpunt. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle longpatiënten uit de hele regio Noordwest-Veluwe (van Oldebroek tot Nijkerk) èn Zeewolde, hun mantelzorger en/of begeleider. Lid zijn van het Longfonds is niet nodig. De deelname is gratis. Voor parkeren komen er uitrijdkaarten. Raadpleeg voor informatie of aanmelden het e-mailcontact noordwestveluwe@longfonds.nl of bel 0341-416489. Zie ook de website www.gelderland.longfonds.nl. Graag bij deze ontmoeting geen parfum of ander geur gebruiken; veel longpatiënten krijgen het hiervan benauwd.

advertentie